Tilbake

Nesodden & Frogn kammerkor har en visjon om å bli bedre – alltid. Vi har derfor laget et

Strateginotat der vi har nedfelt vår visjon, våre forbedringsområder og satsningsområder

 de neste 5 årene.


Vi har i strategidokumentet hatt fokus både på det musikalske, det sosiale og det historiske

nivå.


Gjennom strategidokumentet har vi ønske om å få jobbe med ulike prosjekter. Samarbeidet med

Drøbak storband med Duke Ellingtons Sacret Consert er et eksempel på dette. Vi oppførte dette jazzverket både lokalt i Ås, på Oscarsborg – i Oscarsborg pinsekonsert og vi reiste til Longyearbyen og framførte den på Storbandjazz-weekend.


Vi deltar på flere gudstjenester i løpet av året. Støttekonsert til Nadeem Daar er et annet løp.

Våren 2013 oppførte vi et musikalpotpourri – et løft for koret – for her  har vi både kostymer og sceneopptreden.


Høsten 2013 hadde vi vår 25 års jubileumskonsert - der vi presenterte oss gjennom alle genre vi synger fra.


Korturene er høydepunkter – med musikalske utfordringer  både med hensyn til å fremføre vårt eget stoff best mulig, men også det lokale verket som vi skal fremføre sammen med vertskoret.


Gjennom slike ulike prosjekter ønsker vi å tilby kormedlemmene et variert korliv, med til dels store utfordringer, men også mye glede og moro.

Visjon