Tilbake

Kammerkoret er et meget sosialt kor med flat struktur. Dirigenten styrer med det meste. Brønnøysund krever et styre som vi har satt sammen bestående av dirigent, kasserer og to medlemmer.


Komitèer

Kammerkoret oppretter komitèer når vi skal utføre noe, prosjekter i form av turer, større oppføringer. Men vi har også faste komitèer:

Notekomitè – som sammen med dirigenten jobber ut repertoar generelt og til spesielle prosjekter


Rekrutterings- og medlemsutviklingskomitè - Jobber med websiden, markedsføringstiltak, informasjon


Strategikomitè – som har utarbeidet et strateginotat som nedfeller tanker omkring korets potensiale både på det musikalske og menneskelige nivå, samt samarbeidsformer og –muligheter


Konsert-komitè – som jobber med kostymer og regi på prosjektoppføringer


Reisekomitè – som blir satt sammen for hver reise. De tar seg av all booking, overnatting, bespisning, program og kontakt med vertsland/-kor.


Organisering